Planeta WordPress Agregator treści w temacie WordPress

Autorwordpress.org

WordPress 4.9 Beta 2

WordPress 4.9 Beta 2 jest już dostępny! Oprogramowanie jest wciąż w fazie tworzenia, dlatego nie zalecamy jego używania w witrynie produkcyjnej. Zastanów się nad środowiskiem testowym i tam sprawdzaj do woli. Aby przetestować WordPress 4.9, wypróbuj wtyczkę WordPress Beta Tester...

WordPress 4.8.2 – Wydanie poprawiające bezpieczeństwo i błędy

WordPress 4.8.2 jest już dostępny. Wersja poprawia bezpieczeństwo wszystkich poprzednich wersji i zdecydowanie zachęcamy do natychmiastowej aktualizacji witryn. WordPress w wersji 4.8.1 i starsze mają następujące problemy z bezpieczeństwem: $wpdb-> prepare() mogło tworzyć nieoczekiwane i niebezpieczne zapytania prowadzące do potencjalnego...

WordPress 4.7.5 – Wydanie poprawiające bezpieczeństwo i błędy

WordPress 4.7.5 jest już dostępny. To wydanie poprawia bezpieczeństwo we wszystkich poprzednich wersjach systemu. Zalecane jest natychmiastowe przeprowadzenie aktualizacji. WordPress w wersji 4.7.4 i wcześniejszych posiada sześć problemów z bezpieczeństwem: Niewystarczająca weryfikacja przekierowań w klasie HTTP. Zgłosił to Ronni Skansing. Niewłaściwa...
Planeta WordPress Agregator treści w temacie WordPress

Archiwa